Disclaimer

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website
Deze website is eigendom van Circle Branding. Door deze website te raadplegen of te gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen of gebruiken.

Copyright
© Copyright 2021 Circle Branding B.V., Evenboersweg 1, 7711 GX NIEUWLEUSEN, Nederland. All rights reserved.

Intellectueel eigendom
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Circle Branding. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Circle Branding.

Aansprakelijkheid
In geen geval is Circle Branding aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Circle Branding geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie
Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een ‘as is’ basis. Circle Branding geeft géén expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Laatste wijziging
Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 27 februari 2020.

Toepasbaar recht
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

Scroll to Top